Uw grond, onze zorg!

Diensten

Bemiddelen in en/of verhandelen van alle soorten grond en reststoffen

Wij hebben voor elke partij grond en/of reststoffen een passende en betaalbare oplossing. Wij zoeken actief naar toepassingsmogelijkheden middels een zeer uitgebreid netwerk bestaande uit aannemers in de GWW-sector, diverse overheidsinstanties, collega-grondbanken, grondreinigers en stortplaatsen. Door ons uitgebreide netwerk kunnen wij ook vrijwel alle soorten grond en reststoffen aan u leveren.
Om onder genoemde werkzaamheden te kunnen verrichten is Grondbank Breda B.V. geregistreerd bij het NIWO. Raadpleeg hiervoor de ZGN. VIHB-lijst voor vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars.

Onze diensten

Voor bovengenoemde werkzaamheden maken wij op projectbasis gebruik van enkele gerenommeerde aannemers in het grondverzet. De door de jaren heen opgebouwde ervaring en know-how staan borg voor een deskundige en efficiënte uitvoering van alle werkzaamheden in het grondverzet.

Laden en transporteren van grond en reststoffen

Wanneer u dat wenst kunnen wij ook het ontgraven van bouwputten en het laden en transporteren van grond- en reststoffen verzorgen.

Bewerken van grond

Om de afzetmogelijkheden te vergroten kunnen wij in voorkomende gevallen bewerkingen van de grond uitvoeren, zoals het zeven van grond.

Begeleiden van grond- en reststromen

Wanneer u dat wenst kunnen wij bij het transporteren van de diverse
grond- en reststromen de benodigde begeleidingsformulieren voor u verzorgen. Afhankelijk van de verwerkingslocatie wordt als extra controle naast begeleidingsbrieven gebruik gemaakt van zogenaamde rittenkaarten.

Certificeren van partijen grond en reststoffen

Voor het certificeren van partijen grond- en reststoffen maken wij gebruik van een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau. Op deze wijze worden alle vormen van belangenverstrengeling voorkomen.

Coördineren van grondstromen

Binnen gemeenten is vaak behoefte aan het coördineren van de diverse grondstromen. Wij kunnen deze grondstromen voor u coördineren, waardoor efficiënt en kostenbesparend gewerkt kan worden. Het uitwisselen van grondstromen met aangrenzende gemeenten kan daarbij een grote toegevoegde waarde hebben. Hierbij verzorgen wij ook de registratie en de administratieve afwikkeling.

Creëren en uitvoeren van werken

Grondbank Breda B.V. richt zich actief op het creëren van werken, zoals het aanleggen van geluidswallen en zichtwallen, het ophogen van locaties zoals bedrijventerreinen, het dempen van waterpartijen en het aanleggen van golfbanen. Uitgangspunt is het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze doen verwerken van grond- en reststoffen.
Beheren en/of exploiteren van grond- en baggerspeciedepots
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor u het beheer en/of de exploitatie van grond- en baggerspeciedepots uit handen nemen. Wanneer u dat wenst kunnen wij u ook begeleiden bij het aanvragen van de vereiste vergunningen e.d.

Adviseren op het gebied van het Bouwstoffenbesluit / Besluit Bodemkwaliteit

Door onze jarenlange ervaring, gedegen theoretische achtergrond en het bijwonen van congressen e.d. is onze kennis van de huidige wet- en regelgeving up to date. Voor al uw vraagstukken met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit / Besluit Bodemkwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres.